SCADA & ANALYSER

 Planerat serverunderhåll

Söndagen den 29 oktober kommer KTC Online, MeView och tillhörande tjänster ej vara tillgänliga under dagen. Vårat mål att avbrottet ska vara så kort som möjligt.

Under tiden kommer larm inte att skickas från systemet och denna sidan kommer inte gå att nå. Eventuella larm som inträfft under tiden för underhållet kommer att förmedlas så fort tjänsterna är igång igen.

Har ni några frågor får ni gärna kontakta vår support på respektive region.
Öst nås på stockholm@ktc.se. Väst nås på goteborg@ktc.se.

Welcome to KTC SCADA & Analyser web portal

KTC SCADA

Scada Online connects directly via the internet to the building engineering systems and get information, presented in a uniform way, no matter what manufacturer that supplied the equipment in each building. Operational information is transmitted via a web interface, which makes the information accessible Farn any computer with internet access.

In Scada can driftteknikerfinjustera setpoint, make scheduling Ninar, manage alarm management and a better understanding of energy usage and trends across the property portfolio.

KTC ANALYSER

Analyser Online is a powerful tool for energy monitoring and to monitor and calculate metrics, giving property owners more control of their economy. Thanks to various ratios with compensation, different properties compared.

Both operating and financial managers get easier control of the economy for both the individual properties that larger stocks. This is, among other things, a great help in order to meet all requirements for energy certificate.


Andra tjänster hos KTC

Vädertjänst

Nu kan dina fastigheter prenumerera på en digital vädertjänst för att säkerställa rätt energiprestanda och inomhustemperatur som anpassas efter dina fastigheters geografiska position och förutsättningar.

Dynamisk Effektbegränsning

Dynamisk effektbegränsning™ från KTC håller nere fjärrvärmekostnaden genom att optimera fjärrvärmecentralens uttag av momentan effekt.

Service & Underhåll

Med planerat underhåll och regelbunden funktionskontroll gör anläggningen det den ska och riskerar inte att stanna när den behövs som bäst.

Inomhusklimatanalys

Få en status på ditt inomhusklimat samt en analys om prestandan för din fastighets energisystem.